Gdańska Stocznia „Remontowa”

Nasz zespół zakończył ostatni etap wdrażania systemu dla przedsiębiorstwa Remontowa Shipbuilding.
Prace nad projektem obejmowały następujące obszary:
  • Zarządzanie procesem awizacji dostaw stoczni dla wszystkich firm zależnych i współpracujących
  • Przesyłanie informacji o dostawie do stoczni z dowolnego miejsca na świecie
  • Integracje z dedykowanymi terminalami na bramach wjazdowych
  • Raporty zbiorcze